CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN HỌC TẬP , TÌM HIỂU LỊCH SỬ CHIẾN TRANH TẠI BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH TP.HCM

Trong thời đại phát triễn công nghệ tân tiến hiện nay , Internet xuất hiện quá nhiều clip, youtube tiêu cực ,vô bổ mà không có nhiều chương trình giải trí lành mạnh cho các bạn thanh thiếu niên . Chúng tôi (công ty Gió Nhẹ Miền Nam) kết hợp cùng Bảo Tàng Chứng Chiến Tranh xin giới thiệu chuyên đề đặt biệt-tour online tham quan , học tập và tìm hiểu lịch sử chiến tranh Việt Nam .

GinaTour: Tour Việt Chất Lượng Nhật

Yêu cầu / đặt phòng
Hình thức

Vui lòng xác nhận bạn không phải là robot

SSl sẽ được gửi an toàn